Sztafeta Pomocy - 9.03.2024 r.

Nasz cel

Zbieramy dla podopiecznych świetlicy terapeutycznej w Owińskach pod Poznaniem.

Komu pomagamy?

Dzieciom ze świetlicy terapeutycznej „Wypożyczalnia Skrzydeł” z Owińsk.

Świetlica jest przeznaczona dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Większość dzieci zmaga się z różnymi problemami z któeymi trudno im poradzić sobie samemu. W świetlicy otrzymują pomoc z zakresu edukacji, organizacji czasu wolnego i wspierania czasu wolnego.

Świetlica jest czynna 5 razy w tygodniu przez 6 godzin. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Zajęcia są nieodpłatne i dobrowolne.
Zbieramy środki na akcesoria i pomoce naukowe. Rozwój zajęc dodatkowych jak terapie sensoryczne czy zajęcia kreatywne.

Kim jesteśmy?

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Sportplus, która stoi za największym w Polsce cyklem biegów dla dzieci Kids Run oraz wieloma imprezami biegowymi dla dorosłych. Przy wsparciu przyjaciół  i naszych partnerów, te zawody nie mogą się nie udać. Dodatkowo gwarantujemy, że z nami nudno nie będzie!

Do sztafety pozostało

Partnerzy